Palkkien mitoitus

Aukkojen ylitykset harkkoseinissä

Aukkojen ylitykset harkkoseinissä voidaan tehdä joko raudoitetuilla bauroc PALKEILLA tai käyttäen bauroc U-HARKKOJA muottina.

Palkkien suurin pituus on 6 m, jolloin vapaa aukon koko on 5,4 m. Tätä suuremmissa aukonylityksissä käytetään teräspalkkeja rakennesuunnitelman mukaisesti. Palkkeja on kolmea eri korkeutta, riippuen palkin pituudesta.

jamera-rakentaminen-palkki

bauroc PALKIT

bauroc PALKEILLA on hyvä kantokyky, joka saadaan aikaan ”häkkiraudoituksella”. bauroc PALKIT on mitoitettu yksiaukkoisiksi palkeiksi ja tiettyihin kuormaluokkiin. Palkkien kantokyvyt ovat 15 kN/m, 20 kN/m ja 30 kN/m. Kantokyky osoittaa suurimman sallittavan tasaisen ominaiskuorman suuruuden kN/m:nä palkin omaa painoa lukuun ottamatta. Palkkeja mitoitettaessa on huomioitu sekä pitkäaikainen että muuttuva kuormitus.

Palkkien raudoitus koostuu pitkittäisteräksistä hitsaamalla yhteen poikkittaisilla teräksillä. Raudoitus on ruostesuojattu.

Erikoiskuormat

Pistekuormissa on tarkistettava ettei keskitetystä ym. kuormasta syntyvä maksimimomentti ylitä kuormaluokan ilmoittamasta tasaisesta kuormasta laskennalla saatavia arvoja.

Taipuma

Palkin taipuma on oman painon ja muiden ominaiskuormien aiheuttamilla pitkäaikaisilla kuormituksilla enintään L/400.

Tukipintojen pituus

Palkkien suositeltava tukipintojen pituus harkkoseinässä on 300 mm, kuitenkin vähintään 200 mm. Mikäli kyseessä ovat pitkä jänneväli ja raskaat kuormat on käytettävä vieläkin suurempaa tukipinnan pituutta, jottei paikallinen puristuskapasiteetti ylity alapuolisessa harkkoseinässä.

Tukipintojen on oltava tasaisia ja muodostua täysharkoista. Palkin tukipntaan ei saa jäädä ilmarakoa normaalin ohitsaumamuurauksen tapaan. Umpisauman pituuden tulisi olla vähintään kahden tukipinnan pituuden mittainen eli ~600 mm.

Palkkien katkaiseminen

Kaikki poikkileikkauksen heikennykset pieniä yksittäisiä reikiä (ø ≤ 30 mm) ja vähäisiä uria (max. syv. 20 mm) lukuun ottamatta ovat kiellettyjä.
Palkkien katkaiseminen on kielletty eikä palkkien raudoitusta ja sen ympärillä olevaa korroosionestokerrosta saa vahingoittaa.