Muurauslaastit

bauroc OHUTSAUMALAASTI

KÄYTTÖKOHTEET: BAUROC ohutsaumalaasti on tarkoitettu kevytbetoniharkkojen muuraukseen sisällä ja ulkona. Suurin raekoko 0,5 mm.

KÄYTTÖOHJE: Säkillinen, 25 kg, sekoitetaan noin 6-6,5 litraan puhdasta vettä. Sopiva työkalu sekoittamiseen on porakonevispilä. Minimi sekoitusaika on kaksi minuuttia, jonka jälkeen seoksen annetaan tekeytyä n. 5 min. Tämän jälkeen laasti sekoitetaan uudelleen ja tarvittaessa lisätään vielä vettä. Myöhemmin laastia ei saa enää ohentaa vedellä, sillä tällöin se menettää osan lujuudestaan eikä enää vastaa alkuperäisiä ominaisuuksiaan. Valmis harkkolaasti on käytettävä 4 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

Laasti levitetään harkkorivin päälle laastikelkalla. Saumapaksuus muurauksessa noin 2-3 mm. Muuratessa laastin ja harkkojen lämpötilan on oltava yli +5°C. Vastamuuratun seinän yläpinta on suojattava sateelta.

PAKKAUS JA VARASTOINTI: Harkkolaastia on saatavana 25 kg säkeissä. Säkit on säilytettävä suojattuna kuivassa ja lämpimässä tilassa irti maasta. Varastointiaika suljetulla pakkauksella on 12 kuukautta valmistuspäivästä.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY: Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Harkkolaastisäkit ja kuivunut laasti voidaan toimittaa rakennusjätteille osoitetulle kaatopaikalle. Paperisäkki voidaan polttaa.

Ennen työn aloittamista lukekaa huolellisesti käyttöohje ja noudattakaa työssä annettuja ohjeita.

Ominaisuudet
– laastin lujuus 10 N/mm²
– laastin ja harkon leikkaustartuntalujuus ≥ 0,30 N/mm²
– suurin raekoko 0,5 mm
– paloluokka A1

bauroc PAIKKAUSLAASTI

KÄYTTÖKOHTEET: bauroc PAIKKAUSLAASTI on tarkoitettu kevytbetonirakenteissa olevien pienten ja keskisuurten lohkeamien korjaukseen ja täyttämiseen. Laastin pääainesosa on hienoksi jauhettu kevytbetoni. Täten reikien ja läpivientien täyttäminen paikkauslaastilla ei huononna tuotteen lämmöneristysominaisuuksia.

KÄYTTÖOHJE: Säkillinen bauroc paikkauslaastia (20 kg) sekoitetaan noin 7-7,5 litraan puhdasta vettä. Paikkauslaasti sekoitetaan tehokkaalla vispilällä tasaiseksi massaksi. Sekoitusaika on vähintään kaksi minuuttia, jonka jälkeen seoksen annetaan tekeytyä noin 10 minuuttia. Tämän jälkeen laasti sekoitetaan uudelleen ja tarvittaessa lisätään vielä vettä. Myöhemmin laastia ei saa enää ohentaa vedellä, sillä tällöin laasti menettää osan lujuudestaan, eikä enää vastaa alkuperäisiä ominaisuuksiaan. Valmis paikkauslaasti on käytettävä 3 tunnin kuluessa veden lisäyksestä.

LEVITYS: Paikattavat kohdat kastellaan ja lohkeamat täytetään laastilla. Isompiin, yli 100 mm täyttöihin, suositellaan useampaa täyttökertaa. Laasti levitetään lastalla tai muurauskauhalla. Pinta tasoitetaan hiertämällä 0,5 tunnin kuluttua paikkauksesta noin 30 cm pitkällä raakalaudalla. Tartuntaa voidaan parantaa esim. alumiini-, muovi-, tai galvanoiduilla nauloilla.

Paikkauslaastin lämpötilan on oltava yli +5 °C.

VARASTOINTI: Laastisäkit on säilytettävä kuivassa tilassa ja irti maasta. Varastointiaika suljetulla pakkauksella on 12 kuukautta valmistuspäivästä.

 

bauroc OHUTSAUMALAASTI JA PAIKKAUSLAASTI talvilaadut

bauroc OHUTSAUMALAASTI ja PAIKKAUSLAASTI kesälaatuina soveltuvat käytettäväksi yli + 5 ° C lämpötiloissa. Jos ilman lämpötila laskee alhaisemmaksi, on käytettävä näiden tuotteiden talvilaatuja. Näihin tuotteisiin on lisätty lisäaineita sen varmistamiseksi, että laasti kovettuu myös alemmissa lämpötiloissa. Talvilaadut soveltuvat käytettäväksi -10 ° C saakka. Talvilaadut tunnistat lumihiutale-merkistä.

Huomioita talvimuurauksesta

Laastiseoksen lämpötilan on oltava yli + 10 ° C, sekoitettavan veden suurin sallittu lämpötila on + 60 ° C.

– Esikuumennetun laastin käyttöaika on 30 minuuttia.
– Muurattavat harkot eivät saa olla jäisiä, lumisia tai märkiä ja ne tulee esilämmittää vähintään + 1 ° C.
– Levitetyn laastin avoin aika on enintään 5 minuuttia.