Harkkojen muuraus

bauroc harkkojen muuraus

Kevytbetoniharkot ovat mittatarkkoja ja siksi ne voidaan muurata ohutsaumamuurauksella, jolloin sauman vahvuus on noin 2 mm. Muuraukseen kehitetty saman tuoteperheen bauroc OHUTSAUMALAASTI takaa onnistuneen lopputuloksen ja hyvän laadun.

Kevytbetoniharkkojen muuraus on nopeaa, eikä siihen tarvita monimutkaisia työkaluja.

1. Harkkojen tarkka asennus on tärkeää

 • Laita ensimmäisen harkkokerroksen ja perustuksen väliin bitumihuopakaista.
 • Ensimmäinen harkkokerros muurataan muurauslaastilla ja seuraavat bauroc ohutsaumalaastilla
 • Levitä harkkolaasti puhtaalle pölyttömälle alustalle käyttämällä laastikelkkaa tai -kauhaa
 • Käytä apuna kuminuijaa ja vesivaakaa varmistaaksesi harkkorivin suoruus
 • Tasoita tarvittaessa muuratun harkkorivin pinta hiertimellä, poista pöly ja tarvittaessa kostuta harkkopinta ennen uuden kerroksen muurausta
 • Aseta harkot tiiviisti vierekkäin
 • Päätyurallisessa harkossa ei käytetä nokkalaastia, vaan kivet asennetaan puskuun
 • Tarkasta, että jokaisessa pystyurassa on vähintään toisen harkon päässä pystyurat
 • Harkkorivin latomisen jälkeen täytä pystysaumojen urat juoksevammalla harkkolaastilla, jotta pystysaumasta tulee ilmatiivis

2. Raudoituksen asentaminen

 • Kevetbetoniharkkoseinissä käytetään rakenteessa tapahtuvien kutistumien aiheuttamien halkeilu-haittojen ehkäisemiseksi harkkorivien välissä n.s. kutistumaraudoitusta
 • Raudoitus asennetaan aina ensimmäiseen harkkoriviin ja sen jälkeen  joka neljänteen saumaan ja 500 mm harkoilla joka kolmanteen saumaan. Raudoite laitetaan myös seinän ylimpään harkkoriviin, aukkojen alapuoliseen harkkoriviin ja palkin alapuolelle 900 mm pitkä raudoite.
 • Jyrsi  harkkorivin pintaan urat raudoitusta varten käsi- tai sähkökäyttöisellä jyrsimellä. Nurkissa käänny sujuvasti risteävään seinään.
 • Puhdista urat pölystä
 • Leikkaa raudat tarvittavan mittaisiksi ja taivuta kutistumateräkset sopiviksi
 • Käytä raudoitukseen A-III Ø 8 mm:n terästä. 375 ja 500 mm ulkoseinäharkkoihin tulee aina kaksi harjaterästä raudoitettavaan saumaan.
 • Täytä urat harkkolaastilla ja paina kutistumateräkset uriin
 • Tarkista, että teräs on kokonaan laastin peitossa ja poista ylimääräinen laasti

3. Linjapukit

 • Asenna talon kulmiin ehdottomasti suorat linjapukit varmistamaan muurauksen suoruus
 • Tee linjapukkeihin merkit 200 mm välein (harkon korkeus)
 • Kiinnitä naru, joka helpottaa seuraavan harkkorivin muuraamista

4. Muuta huomioitavaa

 • Asenna palkkien tukipintaan kutistumateräkset (900 mm).