Karkaistu kevytbetoni

Kevytbetoni – ainutlaatuinen rakennusmateriaali

Karkaistua kevytbetonia käytetään laajasti asunto-, toimitila- ja teollisuusrakentamisessa sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Kevytbetonista on liki vuosisataisen historiansa aikana tullut maailmanlaajuinen menestystuote.

Karkaistu kevytbetoni on palamaton, kestävä, energiatehokas ja helposti työstettävä rakennusmateriaali. Kevyt­betonilla on höyrykarkaisuprosessin ansiosta erinomainen keveys-lujuus suhde ja siksi se toimii sekä kantavana rakenteena että lämmöneristeenä.

Bauroc AS on Pohjois-Euroopan suurin kevytbetonin tuottaja ja valmistaa karkaistuja kevytbetonituotteita asunto- ja toimitila- ja teollisuusrakentamisen tarpeisiin 500 000 m3 vuosikapasiteetilla. Määrä vastaa noin 6000 kivitalon ulkoseinäharkkojen määrää.

Yksiaineinen rakenne toimii

Kevytbetoniharkot ja siitä tehtävät ulkoseinärakenteet ovat yksiaineisia. Ulkoseinärakenteessa sama materiaali hoitaa monta tehtävää: eristää lämpöä, kantaa rakenteellisia kuormia ja on ilmanpitävä. Yksiaineisen rakenteen toiminta on yksinkertaista ja varmaa vaihtelevissakin olosuhteissa. Rakenteen toiminta ei riipu monesta eri tekijästä ja rakenteen sisällä ei ole piilossa eri materiaalien rajapintoja, kuten monikerroksellisissa rakenteissa.

Kosteutta kestävä kevytbetoni on luonnollinen valinta myös esim. märkätilaratkaisuihin

Katso rakennusfysiikan professori Juha Vinhan lausunto kevytbetonirakenteiden toiminnasta >

Palamaton materiaali

Kevytbetonin ehdoton etu on sen erittäin hyvä palonkestävyys. Karkaistu kevytbetonista ei palotilanteessa vapaudu savua tai myrkyllisiä kaasuja, jotka tulipalossa ovat usein itse liekkejä vaarallisempia. bauroc harkot ja seinäelementit ovat sekä palonkestävyyden että keveyden kannalta suosittuja tuotteina osastoivina seininä ja palomuureina.

Hyvä lämmöneristyskyky

Karkaistulla kevytbetonilla on hyvä lämmöneristyskyky, mikä johtuu sen suljetuis­sa huokosissa olevassa eristävästä ilmasta. Seinärakenteen energiatehokkuuteen vaikuttaa myös rakenteen tiiveys, joka kevytbetoniseinissä on hyvä ilman pinnoitustakin. Kevytbetonirakenne on myös massiivinen ja se pystyy varaamaan lämpöä. Tästä ominaisuudesta on hyötyä energiankulutuksen ja sisäilman kannalta. Kesähelteillä sisätilat pysyvät viileämpänä pitempään ja lämmitys- ja jäähdytyskulut ovat pienemmät

Vähähiilinen valmistusprosessi ja elinkaari

Bauroc kevytbetonin valmistus on kiviaineiseksi materiaaliksi vähäpäästöistä. Tämä johtuu mm. seuraavista seikoista:
– tuote on kevyt ja huokoinen, joten raaka-aineiden tarve vähäinen
– valmistuksessa käytetään tehtaan läheltä saatavia tai vähäpäästöisiä raaka-aineita sekä sementtiä korvaavia kierrätysraaka-aineita ja kierrätettyä terästä
– tehtaan sähköenergiana käytetään uusiutuvaa energiaa
– tuotantolaitokset ovat uusia ja moderneja ja prosessissa hyödynnetään mm. höyrykarkaisuprosessissa syntyvää lämpöä ja kondenssivettä
– tuotannossa syntyvä leikkausjäte voidaan kierrättää takaisin tuotantoon 100%

bauroc kevytbetonituotteiden tarkat ympäristövaikutukset on esitetty tuotteiden EPD ympäristoseloisteissa, joihin voit tutustua täällä.

Vähäpäästöinen uuden ajan rakennusmateriaali

Kevytbetonin kemialliset päästöt ovat vähäiset ja se kuuluu rakennusmateriaalien parhaimpaan M1-luokkaan.

Kevytbetonituotteiden laatu riippuu suurelta osin raaka-aineista ja valmistusteknologiasta, ja se saattaa erota hyvinkin paljon eri valmistajilla. bauroc kevytbetonituotteet valmistetaan Virossa Kundan lähistöllä, jossa puhtaat perusraaka-aineet saadaan aivan tehtaan läheisyydestä: sementti Kundasta, kalkki Rakkesta ja hiekka Toolsen hiekkakuopasta.  bauroc kevytbetonituotteet ovat ns. uuden sukupolven karkaistua kevytbetonia, jonka ainesosat eroavat merkittävästi jo toimintansa lopettaneen Ikaalisten tehtaan valmistamasta karkaistusta kevytbetonista eli siporexista.

Valmistusprosessi

Video karkaistun kevytbetonin valmistuksesta >

  • Kevytbetonin pääraaka-aineet ovat hiekka, vesi, sementti, kalkki ja kipsi.
  • Valmistusprosessi alkaa hiekan ja kipsin jauhamisella hienoksi, minkä jälkeen kaikki raaka-aineet sekoitetaan keskenään. Sekoituksen yhteydessä massan sekaan lisätään pieni määrä alumiinijauhetta, mikä aiheuttaa kemiallisen reaktion ja massan huokoistumisen. Huokoistuksella saadaan aikaan kevytbetonin lämmöneristyskyky.
  • Massa valetaan muotteihin, joihin on raudoitettuja tuotteita valettaessa lisätty raudoitus jo valmiiksi.
  • Kun massa on esikovettunut ”muovailuvahaa vastaavan lujuuteen” se leikataan leikkauskoneessa ohuilla teräslangoilla oikean kokoisiksi tuotteiksi.
  • Lopullisen lujuuteensa tuotteet saavat leikkauksen jälkeen höyrykarkaisussa autoklaaveissa korkeassa lämpötilassa ja paineessa.
  • Höyrykarkaisun yhteydessä muodostuu uusi homogeenien mineraali, tobermoriitti, joka tekee huokoisesta rakenteesta samanaikaisesti lujan ja keveän.
  • Autoklaavikäsittelyn jälkeen tuotteet pakataan puulavoille ja suojataan suojamuoveilla.

bauroc-kevytbetoni-3