Seinien pinnoitus

Ulkoseinien pinnoitus

Kevytbetoniharkoista tehty talo pinnoitetaan tavallisesti rappaamalla. Myös puuverhous on mahdollinen ja toimii hyvin yhdessä hengittävän kevytbetonirakenteen kanssa. Rapparin ammattitaidolla ja “käsialalla” on suuri merkitys pinnan ulkonäköön ja tasaisuuteen. Rappauksen ulkonäköä ja karkeutta säädellään myös kiviaineksen koolla. Ulkorappauksen yhteydessä on käytettäväksi lasikuituverkkoa pinnoitevalmistan ohjeiden mukaan halkeamien estämiseksi.

Kevytbetonin rappauksessa on otettava huomioon harkkoseinän sopiva kosteuspitoisuus rappausalustana. Suositeltavaa on tehdä julkisivurappaus vasta ensimmäisen lämmityskauden jälkeen. Rappaus alustana bauroc kevytbetoni vastaa muita kivimateriaaleja.

Rappaus

 • Jos harkkoseiniin on muurauksen yhteydessä syntynyt lohkeamia tai kolhuja, ne paikataan bauroc paikkauslaastilla
 • Seinän pinta puhdistaan laastivalumista ja irtoliasta ennen rappaustöiden aloitusta
 • Kysy tarkempia ohjeita eri rappausjärjestelmistä valmistajilta
 • Jäätynyttä tai märkää alustaa ei saa rapata

kokkola-ulkokuva

Lautaverhoilu

 • Puukoolausta tai rimoitusta ei saa kiinnittää kosteaan harkkoseinään, sillä ruoteet saattavat kaartua kosteuden vaikutuksesta

jameraulko-13-jpg

Sisäseinien tasoitus ja pinnoitus

 • Muurattujen seinien kuivuttua tehdään niihin putkiurat ja rasiakolot käsin tai koneellisesti. Urat täytetään vähän kutistuvalla laastilla, kuten kipsilaasti. Putkitukset on kiinnitettävä uriin galvanoiduilla nauloilla.
 • Tämän jälkeen seinäpinnat puhdistetaan pölystä ja ylimääräisestä harkkolaastista.
 • Seuraavaksi seinä käsitellään pohjustusaineella (primer), joka sitoo pölyn ja varmistaa tasoitekerroksen pysymisen.
 • Seinä tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla tasoitteella ja tasoitteen levittämisen yhteydessä kaikkiin seiniin on kiinnitettävä pintavahvistuskangas pintahalkeilun estämiseksi. Tasoiteeksi käy kipsitasoite ja kosteisiin tiloihin sementtipohjainen tasoite.
 • Sisäseinien ulkokulmat ja oviaukkojen kulmat kannattaa vahvistaa kulmalistoilla.
 • HUOM! Seinien pinnotus tehdään vasta muuratun rakenteen kuivuttua riittävästi. Kuivumiseen kuluun noin 4 viikkoa ennen rakennuksen vaipan sulkemista ja lämmityksen aloittamista. Kuivauksen aikana tulee rakennuksessa olla riittävä ilmanvaihto (koneellinen ilmanvaihto, mikäli mahdollista).
 • Kuivausaikana voidaan seiniin asentaa putkia, sähköjohtoja ja valaa rakennuksen lattiat. Liian tehokkaiden lämmittimien käyttöä kuivauksessa tulee vältää, sillä seiniin saattaa tulla silloin mikrohalkeamia.

Tapetoitavat pinnat

 • Suuremmat lohkeamat, kolhut ja muut epätasaisuudet tasoitetaan AEROC-korjauslaastilla.
 • Tämän jälkeen seinä pinta tasoitetaan kokonaan 1–2 kertaa tapetin paksuudesta riippuen.
 • Suosittelemme pintavahvistuskankaan käyttöä. Se asennetaan pohjimmaiseen tasoitekerrokseen.
 • Lasikuitu- tai muovitapetin alustana riittää yksi tasoitekerros.

Maalattavat pinnat

 • Seinät tasoitetaan ensin tarvittavilta kohdin bayroc KORJAUSLAASTILLA ja sen jälkeen ylitasoitetaan kahdesti.
 • Kaikkiin maalattaviin pintoihin suosittelemme pintavahvistuskankaan käyttämistä, joka asennetaan pohjimmaiseen tasoitekerrokseen

Laatoitettavat pinnat

 • Keraamiset laatat kiinnitetään käsittelemättömään seinään laattalaastilla.
 • Kosteissa tiloissa tehdään vesieristykset määräysten mukaisesti ennen laatoitusta.

kivitalotoimitus