Elementtiseinät

YLEISTÄ

bauroc SEINÄELEMENTIT ovat raudoitettuja enintään 6 metriä pitkä kevytbetonielementtejä. Niitä käytetään teollisuus- ja liikerakennusten ulko- ja väliseinien ei-kantavina tai kantavina sekä lämpöä ja paloa eristävinä rakenteina. Seinäelementit toimivat erinomaisesti osastoivina rakenteina ja palomuureina. Rakennuksen runko muodostuu betoni-, teräs- tai liimapuupilareista tai -palkeista. Vaakaseinäelementit tuetaan ja kiinnitetään päistään kantaviin rakenteisiin. Pystyseinäelementit on tuettu ylä- ja alapäästään. Ulkoseinän U-arvo on 300 mm paksulla seinäelementillä U = 0,49 W/(m²K).

Leveys, mm Korkeus, mm Enimmäis-pituus, m Palonkestävyys, EI Palonkestävyys, EI-M Lämmönläpäisy U, W/(m²K)
375 600 6 EI 240 EI-M 180 0,4
300 600 6 EI 240 EI-M 180 0,49
250 600 6 EI 240 EI-M 180 0,57
200 600 6 EI 240 EI-M 90 0,7
150 600 6 EI 240 0,9

Vaakaseinäelementit voidaan kiinnittää runkopilariin joko pulttaamalla- tai piilokiinnityksellä. Piilokiinnityksessä käytetään vaakasaumaan asennettavia kiinnitysankkureita, joita voi tilata elementtitoimituksen yhteydessä. Listakiinnitys- vaihtoehdossa seinän ulkopuolelle tulevat kiinnitysosat kohteen suunnittelija suunnittelee valmiiksi. Ne on tarpeen mukaan palosuojattava. Seinäelementtien vaakasauma tiivistetään ilma- ja vesivuotoja vastaan normaalisti kahdella umpisolutiivistenauhalla. Palomuureissa eli EI-M luokan seinissä on vaakasaumoissa käytettävä aina ohutsaumalaastia.  Vaakaseinäelementeistä tehtävät seinät ovat aina ei-kantavia. Kantavia seiniä ja kantavia palomuureja voidaan tehdä harkoista ja pystyelementeistä.

bauroc SEINÄELEMENTIT ovat kevytbetonia, jonka kuivatiheys on 525 ±25 kg/m³. Seinän painoa arvioitaessa nimellisarvona on käytettävä 1,1 kertaista betonin kuivatiheyttä eli 577,5 kg/m³.

bauroc SEINÄELEMENTIT ovat tilaustuotteita, jotka valmistetaan erikseen jokaista tilausta varten. Toimitusaika on yleensä 5-7 viikkoa tilausvahvistuksesta.

Seinäelementtien asennus on esitetty esitteessä

VAAKASUORA SUUNNITTELU

Suositeltava rungon pilarijako on 6000 mm. Se vastaa myös bauroc SEINÄELEMENTIN enimmäispituutta. Jos runkojako on tätä suurempi, tarvitaan väliin tuulipilareita. Vaakaseinäelementti asennetaan yleensä pilarin kylkeen. Sisäseinissä ja palomuureissa seinäelementit voidaan asentaa  myös pilareiden väliin.

Jos kantavien pilareiden välinen etäisyys on suurempi kuin 6 metriä, on käytettävä lisätukipilareita, sillä yli 6 metriä pitkiä elementtejä ei valmisteta. Välipilareiden sijainteja määritettäessä on huomioitava bauroc SEINÄELEMENTTIEN vakiopituudet. Vakiopituuksien taulukko löytyy täältä.

SEINÄN NURKKA

Hallin nurkka kannattaa suunnitella niin, että pitkältä sivulta runkojako on k6000 ja päädyssä bauroc seinäelementti ulottuu pilarin ulkonurkkaan asti. Sopivan kokokoisella pystyelementillä on helppo täyttää loppuosa nurkasta ja lopputulos on näyttävän näköinen. Jos runkojako on molemmista suunnista k6000, nurkka on mahdollista tehdä 600 mm korkeilla nurkkapaloilla.

ELEMENTTIEN MITAT

Vakiomittaiset tuotteet

bauroc SEINÄELEMENTTIEN vakiopituudet 200 mm jaolla ovat 1200–6000. Tämä on hyvä ottaa huomioon jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Elementtien vakiokorkeus on 600 mm ja paksuudet vastaavasti 150, 200, 250, 300 ja 375 mm.

Elementtien todellinen pituus on hiukan ilmoitettua (6000 mm) lyhempi, koska tarkka katkaisuväli on 199 mm. Niinpä esimerkiksi 6000 mm:n seinäelementin tarkka pituus on 5969 mm. Saumaväli on elementtejä asennettaessa 20-30 mm. Suunniteltaessa on hyvä käyttää  ilmoitettuja moduulimittoja ja 200 mm pituusväliä.

Taulukko elementtien vakiopituuksista löytyy täältä.

Mittojen mukaan valmistetut tuotteet

Tarvittaessa valmistamme elementtejä myös mittojen mukaan, mutta silloin neliöhinta on vakiomittaisiin elementteihin verrattuna korkeampi, sillä mittatilaustuotteiden valmistaminen ja suunnittelu on työläämpää.

Poikkeavat pituudet – valmistamme kaikkia mittoja ( maksimi 6000 mm)

Poikkeavat korkeudet – vakiokorkeuden 600 mm lisäksi valmistamme myös 300 mm korkeita seinäelementtejä.

Seinäelementtien paksuudet ovat  150, 200, 250, 300 ja 375 mm.

Erimuotoiset elementit
Jos tarvitaan erimuotoisia elementtejä, esimerkiksi lovettavia elementtejä tai viistopäisiä elementtejä, se on mahdollista. Suunnittelemme elementit yksilöllisesti  ja valmistamme ne yhdessä erikoisrakenteineen.

Elementit valmistetaan ja toimitetaan kuitenkin aina suorakaiteen muotoisina. Suunniteltujen varausten  avulla ne voidaan leikata sopivan muotoisiksi paikan päällä tarvitsematta katkaista teräksiä.

Mitoiltaan ja muodoiltaan poikkeavien elementtien käyttöä tulisi kuitenkin mahdollisuuksien mukaan välttää jo suunnitteluvaiheessa.

Vakiomitoiltaan  poikkeavien seinäelementtien sijaan kannattaa usein käyttää leveydeltään sopivia seinäharkkoja. Muodoltaan erikoisemmat seinät kannattaa suunnitella valmiiksi harkkoseiniksi. Esimerkkinä tästä on bauroc vaakaelementtihallin pääty.

PYSTYSUORIEN OSIEN SUUNNITTELU

bauroc seinäelementtien on voitava tukeutua tasaiseen alustaan koko elementin pituudelta. Ulkoseinissä on oltava betonisokkeli, jonka korkeus on vähintään 300 mm. Väliseinäelementit voivat tukeutua suoraan myös betonilattiaan. Kaikki seinäelementit on tuettava kantavista rakenteista,

Seinän paino lasketaan suunnittelutiheyden 577,5 kg/m3 mukaan.

Elementtiseinän korkeutta varten tulisi varata N × 600 mm. Näin tulee otetuksi huomioon  elementtien vakiokorkeus 600 mm. Tarvittaessa voidaan käyttää myös elementtien korkeuden erikoismittaa 300 mm.

AUKKOJEN SUUNNITTELU

Ovi- ja ikkuna-aukkojen suunnittelussa elementtiseiniin  pätee kaksi yksinkertaista sääntöä:
– Aukkojen korkeudet kannattaa suunnitella elementtijaon mukaan.
– Aukkojen leveyksissä ja vaakasijainneissa on huomioitava 200 mm välit, minkä ansiosta rakentamisessa voidaan käyttää hinnaltaan edullisia vakiomittaisia elementtejä. Aukkojen sijaintia määriteltäessä on hyvä ottaa huomioon, että vakioelementtien vähimmäispituus 1200 mm. Aukon pielessä elementti voidaan asentaa myös pystyyn, jolloin vakio leveydet ovat 600 tai 300 mm.

Aukkojen tuennassa voi käyttää teräsrakenteita esimerkiksi L-teräksiä. Suurempien aukkojen ympärille on rakennettava erilliset teräskehät, jotka tukeutuvat runkopilareihin.

Huom! Lähekkäin sijaitsevien aukkojen välissä pitää käyttää lyhyitä elementtejä, jotta pilarilinjaan muodostuu yhtenäinen avoin sauma.

Pienemmät aukot, kuten kaapeleiden ja putkien läpiviennit, voidaan porata suoraan elementtiseinän läpi seinän palonkestävyysvaatimukset huomioon ottaen. Elementtien raudoituksia turhaan katkaisematta läpiviennit on hyvä suunnitella etukäteen. Valmistajalta voi aina myös tarkistaa raudoitusten sijainnin.

ERIKOISRATKAISUT

Erikoisratkaisuja on aina myös mahdollista toteuttaa. Meihin voi olla yhteydessä, niin neuvomme niiden suunnittelussa. Elementtien maksimipituus on aina  6000 mm ja korkeus 600 mm. Ensisijaisesti kannattaa pyrkiä käyttämään  vakiomittoja.