EAACA:n lausunto Iso-Britannian kattorakenneuutisointiin liittyen

22.09.2023

Euroopan kevytbetoniyhdistys EAACA (European Autoclaved Aerated Concrete Association) on tutkinut Iso-Britannian vauriotapauksista saatavilla olevat tutkimusraportit ja julkaissut tilanteesta 20.9.2023 lausunnon:

EAACA statement on the current RAAC topic in the UK

Tiivistetysti EAACA toteaa lausunnossa tulleensa aineiston perusteella johtopäätökseen, että Iso-Britanniassa 1960–80-luvulla rakennetuissa julkisissa rakennuksissa havaittujen vaurioiden takana on yhdistelmä useampiakin puutteita kevytbetonielementtien käytössä. Raporteissa esiin tulleita virheitä ovat mm. elementtien luvaton katkaiseminen ja siitä johtuva ankkurointiterästen puute, liian pienet tukipinnat sekä kevytbetonilaatoille käytön aikana tullut lisäkuorma. Lisäksi todetaan, että kantavien kattorakenteiden ylläpitoa ja huoltoa ei ole tehty asianmukaisesti. EAACA toteaa myös, että heidän tiedossaan ei ole, että Iso-Britanniaa vastaavia tapauksia olisi tullut esiin muissa EU-maissa, joissa on käytetty karkaistuja kevytbetonielementtejä.

Katso sivustoltamme myös FAQ-osio aiheeseen liittyvien teemojen ympäriltä