Energiatehokkuutta kevytbetonista

09.05.2023

Karkaistun kevytbetonin eristävyys perustuu sen huokosrakenteeseen. Erikokoisia ilmahuokosia on jopa 80 % kevytbetonin tilavuudesta. ECOTERM+ 375 mm ja 500 mm harkoista tehty yksiaineinen seinärakenne on lisäksi kaikessa yksinkertaisuudessa kosteusteknisesti toimiva ja tuo monia lämpöteknisiä etuja. 

Katse kokonaisuuteen, ei vain seinärakenteen U-arvoihin 

ECOTERM+ ulkoseinäharkkojen (kuivatiheys 300 kg/m3) lämmönjohtavuus on pieni, λ10,dry = 0,072 W/mK. Yksiaineisten rakenteiden U-arvot ovat tyypillisesti hieman suurempia kuin vastaavan paksuisilla kerroksellisilla harkkorakenteilla. Kevytbetonirakenteen etuna on kuitenkin sen tasalaatuinen lämmöneristävyys. Tämä näkyy selkeästi eri rakennusosien, kuten esimerkiksi ulkoseinän ja alapohjan liitoskohdissa, joissa kylmäsilta yksiaineisen kevytbetonirakenteen osalta on pienempi. Tämän johdosta laskennan mukaan pientalossa, jossa ulkoseinät ovat 400 mm kevytbetoniharkkoa (U-arvo 0,19 W/m2K) on kokonaisenergiankulutus pienempi kuin talossa, jossa ulkoseinä on saman paksuinen eristeellinen betoniseinä (U-arvo 0,17 W/m2K).

Suunnitteluvaiheessa energiatehokkuuteen voi vaikuttaa erilaisilla rakenteellisilla ja teknisten järjestelmien valinnoilla. Alla olevassa taulukossa on esitetty eri tekijöiden vaikutus 196 m2 maalämpö-lämmitteisen pientalon ostoenergiankulutukseen. Tyypillisesti rakennuslupavaiheen energialaskelmissa pientalojen tiiveytenä käytetään suunnitteluarvoa 2 m3/hm2. Energiankulutus pienenee 3,3 %, mikäli tiiveys todellisuudessa on 0,5 m3/hm2.

Yksiaineinen kevytbetonirakenne varaa lämpöä 

Massiivisilla rakenteilla energiatehokkuuden osalta etua on myös materiaalin kyvystä varata lämpöä. Energialaskelmissa otetaankin huomioon erilaisten rakenteiden lämmönvarauskyky sisäpuolisten lämpökuormien osalta. Yksiaineisella kevytbetonirakenteilla on vielä lisäksi kyky hyödyntää auringon säteilylämpöä. Tätä ei laskelmissa huomioida, koska vaikutus riippuu julkisivun suunnasta, varjostavista tekijöistä ja julkisivuväristäkin – tumma julkisivupinta kun ottaa vastaan lämpöä enemmän kuin vaaleat.

Ilmanpitävät liitokset ja läpiviennit varmistavat parhaan lopputuloksen

Energiatehokkuuden osalta tärkeää on pystyä estämään ilmavuodot. Läpivientien ja liitoskohtien tiivistys tulee kaikissa kohteissa tehdä huolella. Karkaistu kevytbetoni on materiaalina ilmanpitävä itsessään ja samaa materiaalia olevien liitoskohtien tiivistys on yksinkertaisempaa. Kevytbetoni-rakenteilla onkin kaikki edellytykset erinomaiseen ilmanpitävyyteen ja siten pienempään energiankulutukseen.

Lue lisää tutkittua tietoa mm. kevytbetonirakenteiden lämpöteknisestä toimivuudesta:
https://www.jamera.fi/kestava-pientalo/tutkittua-tietoa-kevytbetonirakenteista/