Kevytbetonin tiekartta hiilineutraaliuteen

02.01.2023

Euroopan kevytbetoniyhdistys EAACA (European Autoclaved Aerated Concrete Association) on laatinut tiekartan (EAACA Net Zero Agenda 2022) ohjaamaan jäsenyritystensä päästövähennystoimia. Tiekartan toimenpiteillä on tarkoitus päästä kevytbetonituotteiden ilmastopäästöissä nollatasolle vuoteen 2050 mennessä. Suurin osa kevytbetonituotteiden ilmastopäästöistä aiheutuu kahden raaka-aineen, sementin ja kalkin valmistuksesta, joilta osin tiekartta nojaa näiden teollisuudenalojen omiin tiekarttoihin.

Kevytbetonin tiekartan askeleet

  • vähähiilisen sementin ja kalkin käyttö: kevytbetonin elinkaaren suurin päästövähennysmahdollisuus 69 %
  • uusiutuvan energian käyttö valmistuksessa yhdessä tuotannon muiden energiatehostamiskeinojen kanssa: päästövähennysmahdollisuus 13 %
  • työmaan toimintojen (rakentaminen, purku ja loppusijoitus) vähähiilistäminen: päästövähennysmahdollisuus 7 %
  • vähähiiliset kuljetukset (raaka-aineet tehtaalle + tuotteet tehtaalta työmaalle): päästövähennysmahdollisuus 3 %
  • uusiutuvan sähkön käyttö muissa tehdastiloissa: päästövähennysmahdollisuus 3 %
  • kiertotalousprosessien tehostaminen: päästövähennysmahdollisuus tällä hetkellä 15 %. Sementin ja kalkin vähähiilistymisen myötä tämän osuus laskee 1 %:iin.

Näiden lisäksi kevytbetonin karbonatisoitumisprosessin kyky sitoa hiilidioksidia on tiedostettu asia, jota edelleen tutkitaan lisää.

Bauroc AS on v. 1988 perustetun EAACA:n jäsenyritys. EAACA:n jäsenyritykset toimivat 18 maassa ja tuottavat vuosittain n. 16 miljoonaa m3 kevytbetonia.