bauroc kevytbetonituotteiden RTS EPD ympäristöselosteet on julkaistu

22.06.2021

EPD ympäristöseloste esittää tuotteen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta, raaka-aineiden hankinnasta elinkaaren lopun käyttöön asti. Ympäristövaikutukset on esitetty standardin EN 15804 mukaisesti ja ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima, jolloin tieto on tarkastettua ja luotettavaa. Rakennustietosäätiö RTS on julkaissut bauroc EPD:t sivuillaan >

Ympäristöselosteiden avulla voidaan rakennuksen hiilijalanjälki laskea tarkemmin, kun tuotekohtaiset ympäristövaikutukset ovat tiedossa. Arvoja voi käyttää esimerkiksi Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenettelyssä, jonka uusin versio on parhaillaan lausuntokierroksella. Tulevaisuudessa rakentamista koskevat määräykset muuttuvat niin, että uusien rakennusten vähähiilisyyttä on arvioitava rakennuksille tehtävässä ilmastoselvityksessä.

bauroc tuotteiden ympäristöselosteet:

– muurattavien tuotteiden (kolme eri tiheysluokkaa) ympäristövaikutukset >>

– raudoitettujen tuotteiden (palkit ja muut raudoitetut tuotteet) ympäristövaikutukset >>