Kevytbetonituotteiden ympäristöselosteiden laadinnasta arvokasta tietoa kehitystyöhön

 


Kevytbetonituotteiden ympäristöselosteiden laadinnasta arvokasta tietoa ympäristönäkökulmat huomioivaan kehitystyöhön

EPD ympäristöselosteiden laatimisprosessi on nostanut esiin asioita, joilla Jämerä kivitaloissa käytettävien Bauroc kevytbetonituotteiden tuotantoa voidaan kehittää ympäristölle vieläkin ystävällisempään suuntaan. Ympäristöselosteiden laadinta kuuluu olennaisena osana Jämerän ympäristöstrategiaan.

EPD ympäristöseloste (Environmental Product Declaration) kertoo tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, raaka-aineiden hankinnasta aina rakennuksen loppuvaiheen kierrätykseen asti. Se on vapaaehtoinen ja standardoitu, kolmannen osapuolen varmistama menetelmä, jota käytetään rakennusten hiilijalanjäljen laskennassa. Bauroc kevytbetonituotteiden ympäristöselosteiden laatiminen on jo hyvässä vauhdissa ja niiden hyväksyntää haetaan Rakennustietosäätiöltä alkukesästä.

– Jo nyt ympäristöselosteen laadinta on osoittautunut tärkeäksi työkaluksi tuotekehityksessä. Olemme saaneet entistäkin yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, kuinka paljon eri tekijät vaikuttavat tuotteen ympäristöystävällisyyteen ja näin tehdä tuotannon jatkuvaa kehitystä, sanoo Baurocin tekninen johtaja Toomas Nilson.

– Jämerälle uusilla ympäristöselosteilla on iso merkitys. Saamme hyvin tarkkaa tietoa laskelmiimme ja pystymme myös tarjoamaan sitä eteenpäin asiakkaille. Toiveena on, että ympäristöselosteet yleistyvät vielä ja niiden avulla uuden Jämerä-talon hiilijalanjälki pystytään laskemaan tarkemmin, toteaa Jämerän ympäristö- ja sisäilma-asiantuntija Minna Korpi.

Tuotteiden ympäristöselosteille tuleekin jatkossa käyttöä Suomeen rakennettavissa luvanvaraisissa rakennuksissa. Parhaillaan meneillään on rakentamisen säädösten uudistustyö, jonka tavoitteena on, että v. 2025 mennessä lainsäädäntö velvoittaa rakennuslupavaiheessa arvioimaan rakennusten hiilipäästöjä. Rakennuksille tulee tehdä ns. ilmastoselvitys, jonka laadintaan uudistustyön aikana kehitetään yhtenäinen laskentamenetelmä. Koska kaikille tuotteille ei vielä ole EPD ympäristöselosteita, on ympäristöministeriö julkaissut ensimmäisen version rakentamisen päästötietokannasta (www.co2data.fi), johon on koottu kirjallisuuden ja olemassa olevien ympäristöselosteiden perusteella tuotteiden keskimääräisiä päästötietoja.